sida

Partiföreningen i Eslöv

Förslag på åtgärder som Vänsterpartiet i Eslöv, tillsammans med Miljöpartiet i Eslöv, lämnade in till kommunfullmäktige inför debatten om 2014 års budget.

Demokrati

 • Utveckla och anta en policy mot rasism.
 • Det pedagogiska demokratiarbetet måste vara en aktiv handling där bl.a. skolledning, kultur/fritidssektor och kommunledning tar ansvar. Detta ska klart synas i den offentliga verksamheten, också för att öka medborgarnas kunskaper, intresse och deltagande.


Barn och skola

 • Öka personaltätheten inom skola, förskola och fritidshem. Stärk resurserna som tilldelas skolan så att varje enskild elev får tillräckligt med tid och resurser med tanke på individuella behov.


Kommunikationer

 • Se över taxan för kollektivtrafiken i Eslövs kommun med målsättning att den görs avgiftsfri. Ta initiativ till motsvarande utveckling i grannkommunerna.
 • Öka antalet pendlarparkeringar.
 • Utveckla möjligheterna till nya och alternativa kommunikationslösningar.


Bygga och bo

 • Bygg enkelt och smått.
 • Revidera bygglovstaxan så att den blir verktyg för att uppnå miljöpositiva effekter.
 • Utforma regler för markexploatering som prioriterar balanserad bebyggelse och bevarar högklassig jordbruksmark.


Socialt

 • Lös säkerhetsfrågan inom kommunen för våldsutsatta i nära relationer.
 • Gör den avsedda äldreplanen färdig för antagande.


Inköp/försörjning

 • Öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommunens inköp av livsmedel.
 • Återta successivt kostverksamheten i kommunal regi.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk