Partiföreningen i Eslöv

Förslag på åtgärder som Vänsterpartiet i Eslöv, tillsammans med Miljöpartiet i Eslöv, lämnade in till kommunfullmäktige inför debatten om 2014 års budget.

Demokrati

 • Utveckla och anta en policy mot rasism.
 • Det pedagogiska demokratiarbetet måste vara en aktiv handling där bl.a. skolledning, kultur/fritidssektor och kommunledning tar ansvar. Detta ska klart synas i den offentliga verksamheten, också för att öka medborgarnas kunskaper, intresse och deltagande.


Barn och skola

 • Öka personaltätheten inom skola, förskola och fritidshem. Stärk resurserna som tilldelas skolan så att varje enskild elev får tillräckligt med tid och resurser med tanke på individuella behov.


Kommunikationer

 • Se över taxan för kollektivtrafiken i Eslövs kommun med målsättning att den görs avgiftsfri. Ta initiativ till motsvarande utveckling i grannkommunerna.
 • Öka antalet pendlarparkeringar.
 • Utveckla möjligheterna till nya och alternativa kommunikationslösningar.


Bygga och bo

 • Bygg enkelt och smått.
 • Revidera bygglovstaxan så att den blir verktyg för att uppnå miljöpositiva effekter.
 • Utforma regler för markexploatering som prioriterar balanserad bebyggelse och bevarar högklassig jordbruksmark.


Socialt

 • Lös säkerhetsfrågan inom kommunen för våldsutsatta i nära relationer.
 • Gör den avsedda äldreplanen färdig för antagande.


Inköp/försörjning

 • Öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommunens inköp av livsmedel.
 • Återta successivt kostverksamheten i kommunal regi.

 

På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook