• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Vänsterpartiets förtroendevalda i Eslöv

Januari 2019

Kommunstyrelsen
Lasse Holmström (ordinarie): [email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

Kommunfullmäktige
Lasse Holmström (ordinarie och gruppledare): [email protected]

Umihana Rasovic Kasumovic (ordinarie): [email protected]

Mauricio Sanchez (ordinarie): [email protected]

Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

Lars Dreja (ersättare): [email protected]

Barn- och familjenämnden
José Fleitas (ordinarie): [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Katja Laine (ersättare): [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden
Elise Rosberg (ordinarie): [email protected]

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Nilsson (ersättare): [email protected]

Servicenämnden
Laila Fast Petrovic (ordinarie och andre vice ordförande): [email protected]

Vård- och omsorgsnämnden
Eva Rebbling (ordinarie): [email protected]

Valnämnden
Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

Valberedningen
Mauricio Sanchez (ersättare): [email protected]

Eslövs Bostads AB (Ebo)
Laila Fast Petrovic (styrelseledamot): [email protected]

Nämndeman Lunds tingsrätt
Lars Dreja: [email protected]

Kommunala pensionärsrådet
Eva Rebbling: [email protected]

VA Syd ägarnämnd
Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk