• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Förtroendevalda Vänsterpartiet i Eslöv

Kommunfullmäktige
Alexandra Nikoleris (ordinarie & gruppledare): [email protected]

Laila Fast Petrovic (ordinarie): [email protected]

Max Love da Rocha (ordinarie): [email protected]

Katja Laine (ersättare): [email protected]

Kommunstyrelsen
Alexandra Nikoleris (ordinarie): [email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Alexandra Nikoleris (ersättare): [email protected]

Barn- och familjenämnden
José Fleitas (ordinarie): [email protected]
Lars Dreja (ersättare): [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Katja Laine (ersättare): [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Karlsson (ordinarie)

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Nilsson (ersättare): [email protected]

Servicenämnden
Laila Fast Petrovic (andre vice ordförande): [email protected]

Vård- och omsorgsnämnden
Eva Rebbling (ordinarie): [email protected]

Revisionen
Klas Holger Jönsson (ordinarie): [email protected]

Valnämnden
Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

Valberedningen
Mauricio Sanchez (ersättare): [email protected]

Eslövs Bostads AB (Ebo)
Laila Fast Petrovic (styrelseledamot): [email protected]

Saxån-Braåns vattenråd
Anders Nilsson (ersättare): [email protected]

Nämndemän Lunds tingsrätt
Lars Dreja: [email protected]
Klas Holger Jönsson: [email protected]

Nämndeman Hovrätten över Skåne och Blekinge
Yvonne Öhrn: [email protected]

Kommunala pensionärsrådet
Eva Rebbling : [email protected]

VA Syd ägarnämnd
Lasse Holmström (ersättare): 
[email protected]

Skånes Kommuner
Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

Vänsterpartiet Skånes styrelse
Umihana Rasovic Kasumovic: [email protected]
Mauricio Sanchez (valberedning): [email protected]

Vänsterpartiet Skåne landsbygdsgrupp
Laila Fast Petrovic: [email protected]
Lasse Holmström: [email protected]

Vänsterpartiet Skånes Mittskånegrupp
Laila Fast Petrovic: [email protected]
Alexandra Nikoleris: [email protected]

Uppdaterad: Mars 2024

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk