Det här vill vi….

 

Fler vuxna i förskola, skola och fritidshem

• Vi vill ha fler vuxna i verksamheterna med en särskild satsning på de lägre åldrarna.

• Vi vill att lärare ska kunna fokusera på lärandet och få möjligheter att kompetensutveckla sig.

• Elever ska ovillkorligen få det stöd som de behöver.

 

Ungdomsgaranti

• Unga ska inte behöva starta sitt vuxenliv med arbetslöshet.

• Unga människor ska kunna finna en plats i samhället, kunna skaffa bostad och familj utan hindrande faktorer.

• Arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år erbjuds arbete med avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar efter anmälan till Arbetsförmedlingen.

 

Avgiftsfri busstrafik inom Eslövs kommun för äldre över 70 år.

• Vi vill främja det kollektiva resandet.

• Vi vill öka möjligheten för äldre att resa inom kommunen.

• Vi vill att kollektivtrafiken på sikt ska vara avgiftsfri för alla.

 

Skattefinansierad verksamhet ska drivas utan vinstintressen.

• Varje skattekrona avsedd för skola, vård och omsorg ska användas till verksamheterna och inte till privata vinster.

• Eventuella vinster ska återinvesteras i den aktuella verksamheten.

• Vi vill att avtal med privata aktörer med vinstintressen inte ska förnyas.

 

Kosten inom skola, vård och omsorg ska vara ekologisk och närproducerad.

• Ekologiskt odlade och närproducerade livsmedel gynnar miljön.

• Närproducerade livsmedel minskar transporterna.

• Mat till skola, vård och omsorg ska produceras i kommunal regi.

 

Trygga anställningar och en god arbetsmiljö inom skola, vård och omsorg.

• Vi vill att anställda inom skola, vård och omsorg ska ha rätt till önskad sysselsättningsgrad.

• Slopa delade turer.

• Lönen ska avspegla arbetets innehåll och ansvar.

 

Främlingsfientlighet

• Vi vill bekämpa segregation, rasism och diskriminering.

• Vi vill arbeta för ett samhälle där människors olika ursprung och kultur ses som en tillgång, där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar.

 

Flyktingpolitik

• Vi vill ha en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

• Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

 

Version lättläst svenska
På gång

Lördag 23 mars

Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Representanter från V i Eslöv: Laila Fast Petrovic och José Fleitas. Ersättare: Anders Nilsson och Katja Laine.

Måndag 25 mars kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 14 april kl 18:00

Medlemsmöte Vänsterpartiet i Eslöv. Plats: Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Söndag 21 april kl 17:00

Medlemsmöte med krimonologen Leandro Schclarek Mulinari som skrivit den uppmärksammade studien ”Slumpvis utvald” om ras och etnisk profilering. Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 29 april kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Onsdag 1 maj

Tider och platser för 1 maj i Skåne kommer!

Onsdag 8 maj

Förtidsröstningen i valet till EU-parlamentet inleds.

Onsdag 8 maj kl 12-13

Lunchmöte med Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar. Plats: Kulturen i Lund.

Tisdag 14 maj kl 18:30

EU:s hot mot kollektivavtalen. Möte med Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, och Tommy Jonsson, ombudsman med ansvar för internationella frågor på Transportarbetareförbundet. Plats: Mosaiken, Porslingsgatan 3 i Malmö.

Söndag 26 maj

Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook