Det här vill vi….

 

Fler vuxna i förskola, skola och fritidshem

• Vi vill ha fler vuxna i verksamheterna med en särskild satsning på de lägre åldrarna.

• Vi vill att lärare ska kunna fokusera på lärandet och få möjligheter att kompetensutveckla sig.

• Elever ska ovillkorligen få det stöd som de behöver.

 

Ungdomsgaranti

• Unga ska inte behöva starta sitt vuxenliv med arbetslöshet.

• Unga människor ska kunna finna en plats i samhället, kunna skaffa bostad och familj utan hindrande faktorer.

• Arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år erbjuds arbete med avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar efter anmälan till Arbetsförmedlingen.

 

Avgiftsfri busstrafik inom Eslövs kommun för äldre över 70 år.

• Vi vill främja det kollektiva resandet.

• Vi vill öka möjligheten för äldre att resa inom kommunen.

• Vi vill att kollektivtrafiken på sikt ska vara avgiftsfri för alla.

 

Skattefinansierad verksamhet ska drivas utan vinstintressen.

• Varje skattekrona avsedd för skola, vård och omsorg ska användas till verksamheterna och inte till privata vinster.

• Eventuella vinster ska återinvesteras i den aktuella verksamheten.

• Vi vill att avtal med privata aktörer med vinstintressen inte ska förnyas.

 

Kosten inom skola, vård och omsorg ska vara ekologisk och närproducerad.

• Ekologiskt odlade och närproducerade livsmedel gynnar miljön.

• Närproducerade livsmedel minskar transporterna.

• Mat till skola, vård och omsorg ska produceras i kommunal regi.

 

Trygga anställningar och en god arbetsmiljö inom skola, vård och omsorg.

• Vi vill att anställda inom skola, vård och omsorg ska ha rätt till önskad sysselsättningsgrad.

• Slopa delade turer.

• Lönen ska avspegla arbetets innehåll och ansvar.

 

Främlingsfientlighet

• Vi vill bekämpa segregation, rasism och diskriminering.

• Vi vill arbeta för ett samhälle där människors olika ursprung och kultur ses som en tillgång, där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar.

 

Flyktingpolitik

• Vi vill ha en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

• Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

 

Version lättläst svenska
På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook