sida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens “regering“ som ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott, ett arbetsgivarutskott, ett näringslivsutskott samt ett utskott för Arbete och Försörjning och ett utskott för Gymnasie- och Vuxenutbildning. Även Rådet för Hälsa och Trygghet är knutet till kommunstyrelsen. Förslag, önskemål och yttranden från andra nämnder passerar genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i fullmäktige.

 Kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordinarie:
Alexandra Nikoleris

Dela den här sidan:

Kopiera länk