sida

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (”riksdag”) och beslutar i frågor som regleras av kommunallagen. Kommunfullmäktige fastställer budget och utser ledamöter och ersättare i kommunens styrelser, nämnder och kommunala bolag.

Kommunfullmäktige fastställer också de mål och riktlinjer som gäller för nämndernas verksamhet. Fullmäktige väljs genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen 
Ordinarie:
Stefan Karlsson

Stefan Karlsson
Stefan Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie:
Håkan Svensson- Sixbo

Håkan Svensson-Sixbo
Håkan Svensson-Sixbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ersättare:
Laila Vedmar

Laila Vedmar
Laila Vedmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare:
Mauricio Sanchez

Mauricio Sanchez
Mauricio Sanchez

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk