sida

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (“riksdag”) och beslutar i frågor som regleras av kommunallagen. Kommunfullmäktige fastställer budget och utser ledamöter och ersättare i kommunens styrelser, nämnder och kommunala bolag.

Kommunfullmäktige fastställer också de mål och riktlinjer som gäller för nämndernas verksamhet. Fullmäktige väljs genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige 
Ordinarie:
Alexandra Nikoleris

Ordinarie:
Laila Fast Petrovic

Ordinarie:
Umihana Rasovic Kasumovic

Ersättare:
Max Love da Rocha

Ersättare:
Andreas Robinsson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk