Nyhetsbrev

Fackligt-politiskt nyhetsbrev nr 5

Temperaturen i LAS-konflikten ökar!

Temperaturen i konflikten om LAS fortsätter att öka dag för dag, och efter att den återupptagna förhandlingen mellan parterna kraschat på nytt har frågan åter hamnat i knät på regeringen. På den ena sidan står arbetsgivarna tillsammans med Centern och Liberalerna och kräver att Svenskt Näringslivs slutbud, det avtal som PTK anslutit sig till, ska genomdrivas.

På den andra sidan står LO, Vänsterpartiet och progressiva krafter i fackföreningsrörelsen och drar upp en tydlig gräns: Om Las-utredningens förslag eller Svenskt Näringslivs slutbud genomförs är det en krigsförklaring mot medlemmarna i LO-förbunden, och då finns inte Vänsterpartiets tolerans för januariregeringen kvar.Den senaste tiden har också sett en stor press på sammanhållningen i fackföreningsrörelsen. PTK, privattjänstemännens förhandlingskartell som i sammanhanget företrätt Saco- och TCO-förbunden, valde att ansluta sig till Svenskt Näringslivs framlagda avtal, vilket skapat en spricka. Den sprickan tycktes för en stund tränga in även i LO när IF Metall under förra veckan signalerade ett intresse för att fortsätta att förhandla om avtalet – trots det beslut man varit med och fattat i LO:s representantskap. Men reaktionerna blev skarpa, och efter att flera förbund markerat sitt motstånd mot splittring satte i måndags en enig LO-styrelse ned foten och klargjorde att ett avtal som inte har LO:s stöd inte får genomdrivas i riksdagen.Vikten av facklig sammanhållning kan inte nog betonas i den nuvarande situationen, och den kommer att behövas även framöver.

Nu ökar trycket på regeringen, och även på Centern och Liberalerna, och handlingsutrymmet är litet. Kommer regeringen att gå vidare med hotet om lagstiftning, och därmed bädda för en regeringskris och kanske ett extraval, eller kommer man att backa? Det lär vi snart bli varse.

Samtidigt börjar det mullra ordentligt i avtalsrörelsen. Lagom till helgen löper stora avtal som reglerar villkoren för hundratusentals löntagare ut. Utöver industriavtalet, där det omstridda märket sätts, handlar det bl.a. om stora avtal på Kommunals och Handels avtalsområden. Kommunal, som kräver extra löneökningar för undersköterskor utöver märket och rätten till fyra veckors sammanhängande semester, möter en hårdnackad motpart i SKR som än så länge står fast vid sitt nollbud. Konfliktmobiliseringen är i full gång.

Handels har samtidigt klargjort att förbundet nu kräver ett stopp för omotiverade visstidsanställningar inom detaljhandeln – och att de är beredda att strejka för att få igenom kravet. En strejkvåg som ifrågasätter märket och tar kampen för anställningstrygghet till arbetsplatserna kan alltså stå för dörren, och blir i så fall ytterligare en faktor i sammanhanget.

De kommande dagarna och veckorna kommer onekligen att vara fyllda av spänning, oro och förhoppningar. Det är en ödesmättad situation, vars utgång kommer att vara avgörande för alla löntagare i Sverige och påverka samhällsutvecklingen framöver. Fackligt engagerade, och ja, alla som värnar anställningstryggheten, har all anledning att engagera sig i mobilisering, opinionsbildning och andra aktiviteter för att stoppa det pågående angreppet på anställningstryggheten.

Gunnar Westin,
facklig-politisk sekreterare (v)
E-post: [email protected]

 


Delta i aktion för stärkt anställningstrygghet på Facebook!

Fackliga kamrater från hela landet har deltagit i en aktion där alla låtit sig fotograferas med ett tydligt budskap till arbetsgivare, fackförbund och regering: Stärk anställningstryggheten!

Delta i aktionen genom att använda bildkollaget som omslagsbild på din personliga sida!

Så här gör du:

– Gå in på Facklig vänsters Facebook-sida, spara ner omslagsbilden på din dator/smartphone.
– Smartphone: Gå in på din profil, klicka på omslagsbilden, välj ”Ladda upp foto” och välj bilden.
– Dator: Gå in på din profil, klicka på ”Uppdatera omslagsfoto”, välj ”Ladda upp foto” och välj bilden.
– Uppmana dina vänner att göra detsamma!

Dela alla bilderna från aktionen:
På Facklig vänster har vi lagt upp en post med alla bilder samlade i ett album! Gilla, kommentera och dela fotoalbumet. För att komma till inlägget, klicka här.


Facklig debatt om sammanhållning i LAS-konflikten

LO:s representantskap sa nej till Svenskt Näringslivs slutbud
LOs representantskap valde enhälligt att förkasta resultatet av de återupptagna förhandlingarna om trygghet och omställning med Svenskt Näringsliv. Läs representantskapets uttalande, publicerat på LO:s hemsida, här.“Splittra inte fackföreningsrörelsen PTK”
36 fackligt förtroendevalda, aktiva i TCO- och Saco-förbund, gick ihop i ett kritiskt debattinlägg efter att PTK för TCO- och Saco-förbundens räkning sagt ja till försämringar i anställningsskyddet. Läs debattartikeln i Arbetsvärlden här.

“Svenskt Näringslivs förslag är en krigs­förklaring mot LO-förbundens medlemmar”
Ordföranden för sju LO-förbund gjorde gemensam sak i en kraftfull markering mot tendenser till facklig splittring inom LO-familjen. Läs i Arbetet här.

“Ökad trygghet kräver enad front från LO”
Uttalande från fackligt förtroendevalda i flera förbund uppmanade IF Metall att stå solidariska med LO. Läs artikeln i Arbetet här.

“Lyft botten i LO-kollektivet”
Livs-arbetaren Ola Hakefelt skrev i en uppmärksammad debattartikel i Arbetet att fackförbunden med störst konfliktkraft behöver ta strid för att lyfta botten i LO-kollektivet. Läs artikeln i Arbetet här.

LO-styrelsen förtydligar att avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK inte kan ligga till grund för lagstiftning om inte LO står bakom
I detta uttalande i måndags underströk LO-styrelsen innebörden av LO-repets ställningstagande. Läs mer här.

Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse (SN/PTK-avtalet)
Det avtal som Svenskt Näringsliv och PTK enades om, men vars framtid är mycket osäker, finns att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida (förhandlingsprotokoll och principöverenskommelse): Läs här.

Sammanfattning av innehållet i SN/PTK-avtalet
En pedagogisk punkt-för-punkt-sammanfattning av innehållet i uppgörelsen Mellan SN/PTK finns i Arbetsvärlden. Den kan du läsa här.


Kritiska remissvar och röster om LAS-utredningen

8000 remissvar har inkommit på LAS-utredningen. De flesta är kritiska.

LO: “Om utredningens lagförslag realiseras skulle det innebära den allvarligaste och mest genomgripande försämringen av anställningsskyddet i LAS historia.”
LO:s remissvar finns sammanfattat på organisationens hemsida, och går också att ladda ner i sin helhet. Läs sammanfattningen här.

TCO: LAS-utredningen skiftar maktbalansen till arbetsgivarnas fördel
TCO sågar LAS-förslaget i sin helhet, och menar att detta skulle skada hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Läs mer om TCO:s kritik här.

Saco: Stor risk att förslaget kommer att skapa fler otrygga och tysta arbetsplatser
Saco varnar också för att den innovationsanda och kreativitet som så länge bidragit till hög produktivitet i Sverige, kommer att hämmas. Läs Sacos remissvar här.

Arbetsdomstolen: Anställda kan inte kräva kompetens­utveckling
Arbetsdomstolen kritiserar bl.a. att förslagen inte ger någon tydlig rätt för anställda till kompetensutveckling, då “rätten” enbart kan åberopas retroaktivt efter en uppsägning. Läs om Arbetsdomstolens kritik här.

Arbetsmiljöverket: Las-förslag kan öka oro för att mista jobbet
Arbetsmiljöverket varnar för att LAS-förslaget kommer att öka oron för uppsägning och påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Läs mer här.

”Att vi är arbetare betyder inte att vi är korkade.”
“Att ni skulle få ännu mer frihet att frångå turordningsregeln är skrämmande! Vad är ni gjorda av? Måste ni hela tiden bara tjäna mer och mer pengar på bekostnad av arbetstagares trygghet? ” Det är ord och inga visor när vårdbiträdet Ann-Marie Karlsson formulerar sitt remissvar på LAS-utredingen. Läs om hennes svar här.

Målarna Moa och John tog initiativ till LAS-upprop

I Målarnas facktidning kan man läsa om Moa Mörk och John Sandberg Halttu, som tillsammans med LO facken i Gävle och Älvkarleby tar ställning mot LAS-förslaget i en kampanj med namninsamling. Läs artikeln här.

 


Det mullrar i avtalsrörelsen

Handels redo att strejka för tryggare jobb i avtalsrörelsen
–Vår högsta prioritering är att få bort allmän visstid. Om vi inte hittar en lösning är konflikt sista utvägen, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh. Läs mer i Handelsnytt här.Läs mer om Handels avtalsrörelse här.

Kommunal och SKR står långt ifrån varandra
Kommunals motpart SKR menar att de fackliga kraven är alldeles för höga, och nu ökar trycket inför slutförhandlingen innan avtalet löper ut (31 oktober). Läs om SKR:s kritik här.

Tobias Baudin och Kommunal mobiliserar samtidigt för fullt för att skapa tryck i förhandlingarna. I ett SVT-inslag från ett besök hos undersköterskor i Norrbotten kom stödet för fackförbundets krav till tydligt uttryck. Se inslaget här.

Byggnads: Dags att städa upp i byggbranschen
Byggnads, vars avtal med Byggindustrin löper ut 15 november, kräver utöver lönepåslag ordning och reda i byggbranschen, högre pensioner, bättre arbetsmiljö för byggnadsarbetare och åtgärder för att främja jämställdhet och ett hållbart familjeliv. Läs mer om Byggnads krav här.

Namninsamling: Skriv också under på Byggnads namninsamling för en bransch utan fusk, dumpade löner och farlig arbetsmiljö här.

Parterna inom industrin står långt ifrån varandra

I förhandlingen mellan industrins parter står fack och arbetsgivare ännu långt ifrån varandra i frågan om lönepåslagen. Industrins avtal löper ut 31 oktober. Läs mer om detta i Arbetsvärlden här.

Sammanfattning av läget inför avtalsrörelsen
Mer än lön står på spel i avtalsrörelsen. Det handlar också om makt och trygghet. Läs en översiktlig sammanfattning av vad som ligger på bordet i Dagens Arbete här.

Extra: Rätt till kisspaus!
De anställda på Pågatågen vann en för dom anställda viktig strid i förvaltningsrätten i Malmö: Enligt domen ska lokförare och tågvärdar få en ”tillräckligt” lång paus efter högst 2,5 timmar för att kunna gå på personaltoalett. Läs mer i Sekotidningen här.


Sprid nyhetsbrevet och organisera dig!

Fackliga Vänsterpartister på Facebook
Är du med i vänsterpartiet och fackligt engagerad? Gå med i facebook-gruppen Fackliga vänsterpartister här (glöm inte att besvara kontrollfrågorna).Om nyhetsbrevet
Vill du kontakta redaktionen för nyhetsbrevet? Skriv till [email protected].

Sprid nyhetsbrevet
Det är möjligt även för icke-medlemmar att prenumerera på Fackligt-politiskt nyhetsbrev. Uppmuntra gärna arbetskamrater och intresserade bekanta att göra så! För att komma till prenumerationslänk, klicka här.

Gå med i Vänsterpartiet
Inte medlem i Vänsterpartiet ännu? Det är lätt ordnat! Fyll i en medlemsansökan här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk