Brev från Jonas Sjöstedt

Efter EU-valet – Brev från Jonas (V)

Hej,
Valet till Europaparlamentet är över. Jag vill tacka alla er som jobbade i valrörelsen. Alla ni som ordnande ringstugor, som delade flygblad, som ordnade valmöten och höll humöret uppe i vårt och i torrt. TACK till er, ni är ryggraden i vårt parti! Jag tycker att vi gjorde en bra valrörelse, betydligt starkare än vid förra EU-valet 2014.

Fler gick och röstade än i förra EU-valet, både i Sverige och i övriga EU. Det var också stora väljargrupper som stannade hemma. Det är en splittrad bild runt om i EU, av vilka som stärkte sina positioner. Klimatfrågan var avgörande i debatten, men också högernationalistiska och rasistiska krafter har stärkts. Det mönstret finns även i Sverige.

Ska vi vara ärliga hade jag, hade vi, hoppats på mer för Vänsterpartiets del. Det blev inte två mandat, vilket det länge såg ut att bli. Det var också det vi jobbade för. Vi är inte tillräckligt starka för att ha det största förtroendet i klimatfrågan, inte ännu. Men vi ska bli det. Vårt perspektiv behövs, klimatfrågan måste kopplas ihop med jämlikhet och rättvisa. Det måste gå att bo på landsbygden och vara beroende av bilen och samtidigt vara delaktig i den globala, progressiva klimatrörelse som Greta Thunberg inspirerat till och som är här för att stanna.

Det är också ett faktum att SVTs felaktiga uthängning av Malin Björk drabbade oss hårt. Trots att hon har gjort alla rätt och inte berikat sig själv så framställdes hon som en fuskare.

Det viktiga nu är hur vi tar oss an de framtida politiska utmaningarna. För att lyckas med det måste vi lära oss av den gångna valrörelsen. Vad gick bra, vad gick mindre bra, vad gick direkt dåligt? Det är viktiga frågor. Vi har redan tillsatt en valutvärdering, och vi har en framtidskommission som sitter i detta nu och tar fram förslag om hur vårt parti ska utvecklas.

Vi verkar i ett utmanade politiskt landskap med en växande höger, och det är viktigt att komma ihåg att av de röd-grön-rosa alternativ som finns i Sverige, är det bara Vänsterpartiet som gick fram i EU-valet. Vi gjorde faktiskt det bästa valet på 15 år. Vi är inte nöjda med vårt resultat, men vi hade en stark valrörelse. Det ska vi bygga vidare på. Alla vi tillsammans!

Tack för era insatser.

Dela den här sidan:

Kopiera länk