Äldre ska ha det bra.

 

Vänsterpartiet verkar för jämlikhet och gör inte skillnad på kön, ålder, ursprung eller religion och bekämpar all form av diskriminering.

Vi verkar för ett Sverige och ett Eslöv som tar hand om äldre på ett värdigt sätt utifrån deras behov.

 • Äldreomsorgen ska drivas i offentlig regi. Offentliga medel till äldreomsorg, liksom till sjukvård, förskola och skola, ska inte gå till vinster i privata företag.
 • Personaltätheten ska vara optimal för att kunna ge bra omsorg och goda livsvillkor för äldre både på äldreboenden och inom hemtjänsten.
 • Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
 • Regelbundna besök ska göras hos alla som fyllt 80 år, för att få kunskap om hur de äldre har det och vad de behöver och samtidigt ge kommunen en framförhållning inför kommande omsorgsbehov.
 • Alla 80+ som vill ha ett vård- och omsorgsboende ska få det snabbt. Boenden ska finnas efter behov. Väntetiden ska vara högst en månad.
 • Mellanformsboenden ska finnas i tätorten och de större byarna i kommunen, t ex trygghetsboenden, servicelägenheter med gemensamhetsutrymmen och viss service efter önskemål och behov, samt möjlighet till aktiviteter för de boende. Detta för att fördröja behovet av omsorgsboende.
 • Särskilda demenscentra med utbildad personal bör utvecklas i takt med behovet.
 • Äldre ska ha rätt att välja boende, eventuellt över kommungränserna.
 • Det ska finnas ett högkvalitativt anhörigstöd med regelbunden avlastning för de som är anhörigvårdare.
 • Varje äldreboende bör ha ett eget kök för att kunna laga god och näringsriktig mat. Köket ska ha tillgång till närodlade råvaror.
 • Äldre i ordinärt boende med bistånd för matdistribution bör få varm, vällagad och näringsrik mat varje dag eller efter önskemål.
 • Bostadsområden ska utformas så att äldre- och funktionshindrade kan känna sig trygga, befrämja hälsa och stimulera till aktivitet, t ex med promenadstråk och boulebanor.
 • Fler träffpunkter liknande Karidal med sociala och andra aktiviteter ska finnas i Eslövs tätort och i de större byarna.
 • Kollektivtrafiken ska på sikt vara gratis för alla, med början för de som är 70+.
 • Gymkort, simning och annan friskvård ska erbjudas till reducerade priser eller vara gratis.

 

På gång

Lördag 23 mars

Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Representanter från V i Eslöv: Laila Fast Petrovic och José Fleitas. Ersättare: Anders Nilsson och Katja Laine.

Måndag 25 mars kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 14 april kl 18:00

Medlemsmöte Vänsterpartiet i Eslöv. Plats: Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Söndag 21 april kl 17:00

Medlemsmöte med krimonologen Leandro Schclarek Mulinari som skrivit den uppmärksammade studien ”Slumpvis utvald” om ras och etnisk profilering. Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 29 april kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Onsdag 1 maj

Tider och platser för 1 maj i Skåne kommer!

Onsdag 8 maj

Förtidsröstningen i valet till EU-parlamentet inleds.

Onsdag 8 maj kl 12-13

Lunchmöte med Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar. Plats: Kulturen i Lund.

Tisdag 14 maj kl 18:30

EU:s hot mot kollektivavtalen. Möte med Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, och Tommy Jonsson, ombudsman med ansvar för internationella frågor på Transportarbetareförbundet. Plats: Mosaiken, Porslingsgatan 3 i Malmö.

Söndag 26 maj

Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook