Äldre ska ha det bra.

 

Vänsterpartiet verkar för jämlikhet och gör inte skillnad på kön, ålder, ursprung eller religion och bekämpar all form av diskriminering.

Vi verkar för ett Sverige och ett Eslöv som tar hand om äldre på ett värdigt sätt utifrån deras behov.

 • Äldreomsorgen ska drivas i offentlig regi. Offentliga medel till äldreomsorg, liksom till sjukvård, förskola och skola, ska inte gå till vinster i privata företag.
 • Personaltätheten ska vara optimal för att kunna ge bra omsorg och goda livsvillkor för äldre både på äldreboenden och inom hemtjänsten.
 • Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
 • Regelbundna besök ska göras hos alla som fyllt 80 år, för att få kunskap om hur de äldre har det och vad de behöver och samtidigt ge kommunen en framförhållning inför kommande omsorgsbehov.
 • Alla 80+ som vill ha ett vård- och omsorgsboende ska få det snabbt. Boenden ska finnas efter behov. Väntetiden ska vara högst en månad.
 • Mellanformsboenden ska finnas i tätorten och de större byarna i kommunen, t ex trygghetsboenden, servicelägenheter med gemensamhetsutrymmen och viss service efter önskemål och behov, samt möjlighet till aktiviteter för de boende. Detta för att fördröja behovet av omsorgsboende.
 • Särskilda demenscentra med utbildad personal bör utvecklas i takt med behovet.
 • Äldre ska ha rätt att välja boende, eventuellt över kommungränserna.
 • Det ska finnas ett högkvalitativt anhörigstöd med regelbunden avlastning för de som är anhörigvårdare.
 • Varje äldreboende bör ha ett eget kök för att kunna laga god och näringsriktig mat. Köket ska ha tillgång till närodlade råvaror.
 • Äldre i ordinärt boende med bistånd för matdistribution bör få varm, vällagad och näringsrik mat varje dag eller efter önskemål.
 • Bostadsområden ska utformas så att äldre- och funktionshindrade kan känna sig trygga, befrämja hälsa och stimulera till aktivitet, t ex med promenadstråk och boulebanor.
 • Fler träffpunkter liknande Karidal med sociala och andra aktiviteter ska finnas i Eslövs tätort och i de större byarna.
 • Kollektivtrafiken ska på sikt vara gratis för alla, med början för de som är 70+.
 • Gymkort, simning och annan friskvård ska erbjudas till reducerade priser eller vara gratis.

 

På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook