Barnen är vår framtid

 

Utbildning, förskola och skola är viktiga för väljarna visar alla opinionsundersökningar inför valet 9 september.

Det här är Vänsterpartiets svar på frågor från Lärarförbundet i Eslöv, svar som gäller förskola och skola i hela Sverige.

 

Barnen är vår framtid och kunskap ger självförtroende och makt.

Därför ska förskola och skola alltid vara högt prioriterade.

Skolan bör dessutom förstatligas.

Hur vill ni göra skolan (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasiet) bättre i Eslöv?

 • Mindre barngrupper och klasser
 • Fler lärare, pedagoger och andra vuxna i förskolan och skolan/skolmiljön
 • Bevara mindre skolor som uppfyller kraven på kvalitet och miljö
 • Motverka alla försök till privatisering och etablering av vinstdrivande förskolor och skolor: Skattepengar till skolan ska gå till elever, lärare och utbildning, inte till vinster i skolföretag
 • Avskaffa det fria skolvalet
 • Verka för en likvärdig, jämlik och icke-segregerad förskola och skola
 • Betyg tidigast från åk 6
 • All mat till kommunens verksamheter – i skola, i barnomsorg och för äldre oavsett boende – ska tillagas i kommunens regi. Maten som serveras ska vara ekologisk, närodlad och näringsriktig
 • Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka
 • Kommunen ska kunna erbjuda flexibel förskole- och fritidsverksamhet och kunna erbjuda verksamhet även under obekväm arbetstid

Är det något extra ni vill satsa på?

 • Fler behöriga lärare och pedagoger (andelen i Eslöv har sjunkit i år, från nästan högst andel i Skåne till nästan lägst andel)
 • Konkurrenskraftiga löner för lärare och annan personal i förskola och skola

Hur ska Eslöv jobba med lärarbristen?

 • Aktiv rekrytering av behöriga lärare
 • Erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga löner
 • Erbjuda attraktiv arbetsmiljö med mindre administrativa uppgifter
 • Vid behov bör övervägas att anlita pensionerade lärare
På gång

Lördag 23 mars

Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Representanter från V i Eslöv: Laila Fast Petrovic och José Fleitas. Ersättare: Anders Nilsson och Katja Laine.

Måndag 25 mars kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 14 april kl 18:00

Medlemsmöte Vänsterpartiet i Eslöv. Plats: Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Söndag 21 april kl 17:00

Medlemsmöte med krimonologen Leandro Schclarek Mulinari som skrivit den uppmärksammade studien ”Slumpvis utvald” om ras och etnisk profilering. Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 29 april kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Onsdag 1 maj

Tider och platser för 1 maj i Skåne kommer!

Onsdag 8 maj

Förtidsröstningen i valet till EU-parlamentet inleds.

Onsdag 8 maj kl 12-13

Lunchmöte med Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar. Plats: Kulturen i Lund.

Tisdag 14 maj kl 18:30

EU:s hot mot kollektivavtalen. Möte med Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, och Tommy Jonsson, ombudsman med ansvar för internationella frågor på Transportarbetareförbundet. Plats: Mosaiken, Porslingsgatan 3 i Malmö.

Söndag 26 maj

Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook