Barnen är vår framtid

 

Utbildning, förskola och skola är viktiga för väljarna visar alla opinionsundersökningar inför valet 9 september.

Det här är Vänsterpartiets svar på frågor från Lärarförbundet i Eslöv, svar som gäller förskola och skola i hela Sverige.

 

Barnen är vår framtid och kunskap ger självförtroende och makt.

Därför ska förskola och skola alltid vara högt prioriterade.

Skolan bör dessutom förstatligas.

Hur vill ni göra skolan (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasiet) bättre i Eslöv?

 • Mindre barngrupper och klasser
 • Fler lärare, pedagoger och andra vuxna i förskolan och skolan/skolmiljön
 • Bevara mindre skolor som uppfyller kraven på kvalitet och miljö
 • Motverka alla försök till privatisering och etablering av vinstdrivande förskolor och skolor: Skattepengar till skolan ska gå till elever, lärare och utbildning, inte till vinster i skolföretag
 • Avskaffa det fria skolvalet
 • Verka för en likvärdig, jämlik och icke-segregerad förskola och skola
 • Betyg tidigast från åk 6
 • All mat till kommunens verksamheter – i skola, i barnomsorg och för äldre oavsett boende – ska tillagas i kommunens regi. Maten som serveras ska vara ekologisk, närodlad och näringsriktig
 • Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka
 • Kommunen ska kunna erbjuda flexibel förskole- och fritidsverksamhet och kunna erbjuda verksamhet även under obekväm arbetstid

Är det något extra ni vill satsa på?

 • Fler behöriga lärare och pedagoger (andelen i Eslöv har sjunkit i år, från nästan högst andel i Skåne till nästan lägst andel)
 • Konkurrenskraftiga löner för lärare och annan personal i förskola och skola

Hur ska Eslöv jobba med lärarbristen?

 • Aktiv rekrytering av behöriga lärare
 • Erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga löner
 • Erbjuda attraktiv arbetsmiljö med mindre administrativa uppgifter
 • Vid behov bör övervägas att anlita pensionerade lärare
På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook