Om tiggeri

 

Vänsterpartiet Eslövs svar på enkät om tiggeri

 

Vad anser ert parti om tiggeri generellt?

Tiggeri är inget brott, utan något människor som är utsatta tvingas till för att leva och överleva. Ett mynt eller en sedel i deras mugg är lika ok som att lägga pengar i någon av alla bössor som hålls fram på stan till olika ändamål…

Organiserat tiggeri, ”ekonomisk trafficing”, där människor och ligor skor sig på någon eller några, är däremot ett brott som ska beivras.

För vem eller vilka är tiggeri eventuellt ett problem?

Inte för någon egentligen, mer än för tiggaren själv.

Sedan är det ju givetvis ett problem för de länder tiggarna kommer ifrån, länder som diskrimerar vissa grupper. Det är en fråga EU kraftfullt måste jobba med.

Vem ansvarar för tiggarnas situation, de som individer eller har samhället ett ansvar?

Deras hemländer har givetvis det största ansvaret. De stöter ut och utsätter sina medborgare, i de flesta fall romer och resande, men också papperslösa och arbetslösa, för social misär och utanförskap.

Sedan har vi också ett ansvar för alla EU-medborgare som befinner sig i Sverige med de regler och stöd som finns här.

Vänsterpartiet har föreslagit en statlig pott som kommunerna kan söka pengar från för att kunna erbjuda härbärgen och tillfälliga uppställningsplatser med tillgång till vatten och sanitet/toaletter.

I väntan på lösningar i tiggarnas hemländer måste vi göra livet för dem drägligt och männskovärdigt här, liksom man måste göra i andra länder dit de sökt sig,

Har samhället en skyldighet att skydda sina egna medborgare från eventuellt obehag tiggare ger upphov till?

Vi tycker inte att tiggare utgör något ”obehag”, utan är människor som ska bemötas med respekt oavsett vilken situation de befinner sig i.

Vänsterpartiet i Eslöv

På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook