artikel

Inför valet

 

Vänsterpartiet Eslövs svar på Lokaltidningens enkät inför valet 2018

 

1.      Vilka satsningar på infrastruktur är viktigast i kommunen?

     Trafiksituationen vid Stora Torg, där 11000 fordon/dygn passerar, måste lösas. Bygg en ny förbifart söder om centrum, från en ny cirkulationsplats på länsväg 113, via en förlängning av Södra vägen till Sallerup och vidare till de västra delarna av tätorten.

     Inventera cykelmiljöerna: Är de sammanhållna och trafiksäkra, t ex i korsningar? Bör det bli nya cykelöverfarter med väjningplikt för fordon på gatan mot cyklister som ska korsa gatan? Hur ser beläggning och belysning ut?

     Säkra cykelparkeringar för pendlare vid tågstationerna i Eslöv, Marieholm, Stehag och Örtofta.

     Bättre kommunikationer från byarna till Eslövs tätort.

     Elbussar i stället för dagens bussar i lokaltrafik.

     Avgiftsfria kollektivresor för alla.

2. Vad vill ni göra för att underlätta nya näringslivsetableringar?

     Fler bostäder, framför allt hyresrätter, bra förskola, skola och äldreomsorg gör Eslöv attraktivt även för näringsslivet.

3. Bör kommunalskatten höjas, sänkas eller förbli oförändrad? Varför?

     För en god välfärd i offentlig regi – bra förskolor och skolor och en bra äldreomsorg med god bemanning – bör alltid en höjning av kommunalskatten övervägas, men grunden är att kommunen ska ha en ekonomi i balans som inte kräver skattehöjningar.

4. Vad vill ni göra för att öka kommuninvånarnas upplevelse av trygghet?

     Försvara demokratin.

     En god och trygg äldreomsorg.

     Stöd för en kvinnojour i Eslöv.

     Närvarande polis.

5. Vad vill ni göra för att fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg?

     Mindre grupper med fler behöriga lärare/pedagoger.

     Fokus i förskola och skola på läskunnighet, nyckeln till framtida lärande.

     Förhindra all form av privatisering av förskola och skola, liksom andra kommunala verksamheter och bolag, som Ebo.

     Utvärdera privata skattefinansierade verksamheter.

6. Vilken är den enskilt viktigaste valfrågan i kommunen enligt er?

     Bekämpa ungdomsarbetslösheten. Kriminalitet, narkotikaförsäljning och sysslolöshet är inga yrken.

     Inför en ungdomsgaranti med rätt till bostad och sysselsättning inom 90 dagar efter anmälan till Arbetsförmedlingen.

     Inför 6-timmars arbetsdag i utvalda verksamheter och avskaffa delade turer.

7 Vilka/vilket partier kan ni inte tänka er att samarbeta med och varför?

     SD, M och KD, för att de står för en människosyn och ett samhällssystem som är långt från V. Övriga partier eventuellt i sakfrågor. Allianssamarbete med S och MP.

8) Hur anser ni att kommunen ska säkerställa det fortsatta mottagandet av nyanlända?

     Flyktingsmottagandet ska vara välkomnande, rättvist och solidariskt.

     En god tillgång till hyresrätter med rimlig hyra, praktikplatser, och den bästa skolan

     Stöd till integrerande verksamheter i föreningslivet, t ex inom idrotten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk