Var finns modet i Eslöv?

Var finns modet i Eslöv?

Årets första partidebatt har genomförts när PRO samlade partierna i fullmäktige som ställer upp i valet den 9 september i en två timmars utfrågning om äldre i kommunen.

Lasse Holmström, andranamn partiets lista i kommunvalet, representerade Vänsterpartiet.

– Makten i kommunen, Tony Hansson från socialdemokraterna och högerns Henrik Wöhlecke, försvarade och försökte förklara varför olika saker är som det är i Eslöv, säger Lasse Holmström.

– Även om tiden för inlägg var kort tycker jag ändå att jag fick sagt det jag ville säga och argumentera för vår politik, till exempel att vi borde ha gratis kollektivtrafik för alla över 70 år, som man har i elva skånska kommuner, att centrum runt Stora torg borde vara bilfritt och att äldre borde vara delaktiga i fler beslut som rör dem.

– Jag saknar mod att göra saker i kommunen, men med ett S+M-styre kanske vi inte ska förvänta oss det. Med den konstellationen blir det förvaltning. Jag är förvånad att S inte distanserar sig mer från sin koalitionspartner nu när det närmar sig val.

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook