Partiföreningen i Eslöv

Förslag på åtgärder som Vänsterpartiet i Eslöv, tillsammans med Miljöpartiet i Eslöv, lämnade in till kommunfullmäktige inför debatten om 2014 års budget.

Demokrati

 • Utveckla och anta en policy mot rasism.
 • Det pedagogiska demokratiarbetet måste vara en aktiv handling där bl.a. skolledning, kultur/fritidssektor och kommunledning tar ansvar. Detta ska klart synas i den offentliga verksamheten, också för att öka medborgarnas kunskaper, intresse och deltagande.


Barn och skola

 • Öka personaltätheten inom skola, förskola och fritidshem. Stärk resurserna som tilldelas skolan så att varje enskild elev får tillräckligt med tid och resurser med tanke på individuella behov.


Kommunikationer

 • Se över taxan för kollektivtrafiken i Eslövs kommun med målsättning att den görs avgiftsfri. Ta initiativ till motsvarande utveckling i grannkommunerna.
 • Öka antalet pendlarparkeringar.
 • Utveckla möjligheterna till nya och alternativa kommunikationslösningar.


Bygga och bo

 • Bygg enkelt och smått.
 • Revidera bygglovstaxan så att den blir verktyg för att uppnå miljöpositiva effekter.
 • Utforma regler för markexploatering som prioriterar balanserad bebyggelse och bevarar högklassig jordbruksmark.


Socialt

 • Lös säkerhetsfrågan inom kommunen för våldsutsatta i nära relationer.
 • Gör den avsedda äldreplanen färdig för antagande.


Inköp/försörjning

 • Öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommunens inköp av livsmedel.
 • Återta successivt kostverksamheten i kommunal regi.

 

På gång

Lördag 23 mars

Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Representanter från V i Eslöv: Laila Fast Petrovic och José Fleitas. Ersättare: Anders Nilsson och Katja Laine.

Måndag 25 mars kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 14 april kl 18:00

Medlemsmöte Vänsterpartiet i Eslöv. Plats: Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Söndag 21 april kl 17:00

Medlemsmöte med krimonologen Leandro Schclarek Mulinari som skrivit den uppmärksammade studien ”Slumpvis utvald” om ras och etnisk profilering. Plats: Vänsterpartiets klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 29 april kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Onsdag 1 maj

Tider och platser för 1 maj i Skåne kommer!

Onsdag 8 maj

Förtidsröstningen i valet till EU-parlamentet inleds.

Onsdag 8 maj kl 12-13

Lunchmöte med Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar. Plats: Kulturen i Lund.

Tisdag 14 maj kl 18:30

EU:s hot mot kollektivavtalen. Möte med Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, och Tommy Jonsson, ombudsman med ansvar för internationella frågor på Transportarbetareförbundet. Plats: Mosaiken, Porslingsgatan 3 i Malmö.

Söndag 26 maj

Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00

Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook