Det här vill vi….

 

Fler vuxna i förskola, skola och fritidshem

• Vi vill ha fler vuxna i verksamheterna med en särskild satsning på de lägre åldrarna.

• Vi vill att lärare ska kunna fokusera på lärandet och få möjligheter att kompetensutveckla sig.

• Elever ska ovillkorligen få det stöd som de behöver.

 

Ungdomsgaranti

• Unga ska inte behöva starta sitt vuxenliv med arbetslöshet.

• Unga människor ska kunna finna en plats i samhället, kunna skaffa bostad och familj utan hindrande faktorer.

• Arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år erbjuds arbete med avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar efter anmälan till Arbetsförmedlingen.

 

Avgiftsfri busstrafik inom Eslövs kommun för äldre över 70 år.

• Vi vill främja det kollektiva resandet.

• Vi vill öka möjligheten för äldre att resa inom kommunen.

• Vi vill att kollektivtrafiken på sikt ska vara avgiftsfri för alla.

 

Skattefinansierad verksamhet ska drivas utan vinstintressen.

• Varje skattekrona avsedd för skola, vård och omsorg ska användas till verksamheterna och inte till privata vinster.

• Eventuella vinster ska återinvesteras i den aktuella verksamheten.

• Vi vill att avtal med privata aktörer med vinstintressen inte ska förnyas.

 

Kosten inom skola, vård och omsorg ska vara ekologisk och närproducerad.

• Ekologiskt odlade och närproducerade livsmedel gynnar miljön.

• Närproducerade livsmedel minskar transporterna.

• Mat till skola, vård och omsorg ska produceras i kommunal regi.

 

Trygga anställningar och en god arbetsmiljö inom skola, vård och omsorg.

• Vi vill att anställda inom skola, vård och omsorg ska ha rätt till önskad sysselsättningsgrad.

• Slopa delade turer.

• Lönen ska avspegla arbetets innehåll och ansvar.

 

Främlingsfientlighet

• Vi vill bekämpa segregation, rasism och diskriminering.

• Vi vill arbeta för ett samhälle där människors olika ursprung och kultur ses som en tillgång, där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar.

 

Flyktingpolitik

• Vi vill ha en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

• Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

 

Version lättläst svenska
På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook