sida

Nämnder

Kommunens nämnder har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar och har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, samt vem som ska vara ordförande och vice ordförande.

Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige. Varje nämnd styr en förvaltning.

En nämnd kan ha ett eller flera utskott. Ett utskott består av ledamöter och ersättare i nämnden. Nämnden beslutar vilka arbetsuppgifter utskottet ska ha och kan delegera sin beslutanderätt i vissa frågor till utskottet.

Barn- och Familjenämnden
Ordinarie:
Stefan Karlsson

Stefan Karlsson
Stefan Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och Fritidsnämnden
Ersättare:
Mauricio Sanchez

Mauricio Sanchez
Mauricio Sanchez


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare:
Lasse Holmström

 

Nämnden för arbete och försörjning 
Ersättare:
Lars Dreja

Lars Dreja
Lars Dreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnämnden 
Ersättare:
Eva Rebbling

Eva Rebbling
Eva Rebbling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicenämnden
Ersättare:
Lars- Erik Björklund

Lars-Erik Björklund
Lars-Erik Björklund


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vård- och Omsorgsnämnden
Ersättare:
Eva Rebbling

Eva Rebbling
Eva Rebbling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasie- och Vuxenutbildning
Ersättare:
Eva Rebbling

Eva Rebbling

Dela den här sidan:

Kopiera länk