Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens “regering“ som ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott, ett arbetsgivarutskott, ett näringslivsutskott samt ett utskott för Arbete och Försörjning och ett utskott för Gymnasie- och Vuxenutbildning. Även Rådet för Hälsa och Trygghet är knutet till kommunstyrelsen. Förslag, önskemål och yttranden från andra nämnder passerar genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i fullmäktige.

 Kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordinarie:
Håkan Svensson- Sixbo

Håkan Svensson-Sixbo

Håkan Svensson-Sixbo

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook