Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (”riksdag”) och beslutar i frågor som regleras av kommunallagen. Kommunfullmäktige fastställer budget och utser ledamöter och ersättare i kommunens styrelser, nämnder och kommunala bolag.

Kommunfullmäktige fastställer också de mål och riktlinjer som gäller för nämndernas verksamhet. Fullmäktige väljs genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen 
Ordinarie:
Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie:
Håkan Svensson- Sixbo

Håkan Svensson-Sixbo

Håkan Svensson-Sixbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ersättare:
Laila Vedmar

Laila Vedmar

Laila Vedmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare:
Mauricio Sanchez

Mauricio Sanchez

Mauricio Sanchez

 

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook