Förtroendevalda

Vänsterpartiets förtroendevalda i Eslöv

December 2017

 

Kommunfullmäktige

Laila Vedmar (ordinarie ledamot): [email protected]

Stefan Karlsson (ordinarie ledamot): [email protected]

Mauricio Sanchez (ersättare): [email protected]

Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

 

Barn- och familjenämnden

Stefan Karlsson (ordinarie ledamot): [email protected]

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Umihana Rasovic Kasumovic (ersättare): [email protected]

 

Kultur- och fritidsnämnden

Mauricio Sanchez (ersättare): [email protected]

 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

 

Nämnden för arbete och försörjning

Lars Dreja (ersättare): [email protected]

 

Servicenämnden

Stefan Karlsson (ersättare): [email protected]

 

Vård- och omsorgsnämnden

Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

 

Valnämnden

Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

 

Valberedningen

Stefan Karlsson (ersättare): [email protected]

 

Demokratiutredning

Stefan Karlsson: [email protected]

 

Kommunförbundet Skånes förbundsstämma

Laila Vedmar (personlig ersättare): vedmar.lobe[email protected]

 

Eslövs Bostads AB (Ebo)

Stefan Karlsson (vice ordförande): [email protected]

 

Nämndeman Lunds tingsätt

Lars Dreja: [email protected]

 

Kommunala pensionärsrådet

Eva Rebbling: [email protected]

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook