Förtroendevalda

Vänsterpartiets förtroendevalda i Eslöv

Januari 2019

Kommunstyrelsen
Lasse Holmström (ordinarie): [email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

Kommunfullmäktige
Lasse Holmström (ordinarie och gruppledare): [email protected]

Umihana Rasovic Kasumovic (ordinarie): [email protected]

Mauricio Sanchez (ordinarie): [email protected]

Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

Lars Dreja (ersättare): [email protected]

Barn- och familjenämnden
José Fleitas (ordinarie): [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Katja Laine (ersättare): [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden
Elise Rosberg (ordinarie): [email protected]

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Nilsson (ersättare): [email protected]

Servicenämnden
Laila Fast Petrovic (ordinarie och andre vice ordförande): [email protected]

Vård- och omsorgsnämnden
Eva Rebbling (ordinarie): [email protected]

Valnämnden
Eva Rebbling (ersättare): [email protected]

Valberedningen
Mauricio Sanchez (ersättare): [email protected]

Eslövs Bostads AB (Ebo)
Stefan Karlsson (vice ordförande): [email protected]

Nämndeman Lunds tingsrätt
Lars Dreja: [email protected]

Kommunala pensionärsrådet
Eva Rebbling: [email protected]

VA Syd ägarnämnd
Lasse Holmström (ersättare): [email protected]

På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook