Det här vill vi …. (lättläst svenska)

 

Vi vill ha fler vuxna i förskola, skola och fritidshem.
Vi vill att lärare ska kunna få mer utbildning.
Vi vill att elever ska få den hjälp de behöver.

Unga ska inte behöva vara arbetslösa.
Unga ska ha råd med bostad och familj.
Vi vill att ungdomar mellan 18 – 24 år ska få arbete eller utbildning.

Att resa med buss och tåg är bra för miljön.
Vi vill att det ska bli gratis att åka buss och tåg.
Vi vill göra det lättare för äldre att resa i kommunen.

Vi vill att de pengar som blir över i skolan och vården ska användas till att göra verksamheten bättre.
Vi vill inte att det ska gå att göra stora vinster på  skola och vård.

Det är bra för miljön att köpa in varor som tillverkas nära kommunen.
Mat till skola, vård och omsorg ska lagas i kommunens egna kök.
Maten ska vara ekologisk.

Vi vill att anställda i kommunen ska få jobba så mycket som de själva vill.

Vi vill att flyktingar tas emot med respekt för deras rättigheter.

Vi vill bekämpa rasism.
Vi vill  kämpa för att alla människor ska behandlas lika.

 

Orginalversion
På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook