Om tiggeri

 

Vänsterpartiet Eslövs svar på enkät om tiggeri

 

Vad anser ert parti om tiggeri generellt?

Tiggeri är inget brott, utan något människor som är utsatta tvingas till för att leva och överleva. Ett mynt eller en sedel i deras mugg är lika ok som att lägga pengar i någon av alla bössor som hålls fram på stan till olika ändamål…

Organiserat tiggeri, ”ekonomisk trafficing”, där människor och ligor skor sig på någon eller några, är däremot ett brott som ska beivras.

För vem eller vilka är tiggeri eventuellt ett problem?

Inte för någon egentligen, mer än för tiggaren själv.

Sedan är det ju givetvis ett problem för de länder tiggarna kommer ifrån, länder som diskrimerar vissa grupper. Det är en fråga EU kraftfullt måste jobba med.

Vem ansvarar för tiggarnas situation, de som individer eller har samhället ett ansvar?

Deras hemländer har givetvis det största ansvaret. De stöter ut och utsätter sina medborgare, i de flesta fall romer och resande, men också papperslösa och arbetslösa, för social misär och utanförskap.

Sedan har vi också ett ansvar för alla EU-medborgare som befinner sig i Sverige med de regler och stöd som finns här.

Vänsterpartiet har föreslagit en statlig pott som kommunerna kan söka pengar från för att kunna erbjuda härbärgen och tillfälliga uppställningsplatser med tillgång till vatten och sanitet/toaletter.

I väntan på lösningar i tiggarnas hemländer måste vi göra livet för dem drägligt och männskovärdigt här, liksom man måste göra i andra länder dit de sökt sig,

Har samhället en skyldighet att skydda sina egna medborgare från eventuellt obehag tiggare ger upphov till?

Vi tycker inte att tiggare utgör något ”obehag”, utan är människor som ska bemötas med respekt oavsett vilken situation de befinner sig i.

Vänsterpartiet i Eslöv

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook