Jonas brev om pensionsöverenskommelsen

Jonas Sjöstedt om pensionsuppgörelsen

14 december 2017

 

 

 

 

 

Hej,
Det är många som i dag vaknar upp till en ny verklighet. Den nya pensionsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna ä
r nu klar och bland annat ska pensionsåldern höjas. Idag kan man gå i pension vid 61 års ålder, med det nya förslaget höjs den åldern till 64. Den akuta frågan infinner sig: vad ska hända med alla de som inte orkar ända fram?

Kommunalare orkar idag jobba i snitt fram tills de är 63 och den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken ligger på 61-62 år. Med lägsta ålder för pension vid 64 riskerar många arbetare att drabbas hårt. Framför allt gäller det kvinnor med låga inkomster. Det är en grupp i Sverige vars medellivslängd inte ökar. Där har ojämlikheten redan tagit ut sitt pris.

Det är hundratusentals svenskar som omedelbart berörs av beslutet. Men partierna i uppgörelsen har inte haft någon öppen diskussion med medborgare, fackförbund och pensionärsorganisationer. Istället har de haft slutna förhandlingar.

Vi tycker självklart att de som vill och kan arbeta längre ska få göra det, men i andra änden av reformen måste man göra det möjligt för dem som inte gör det. För att fler ska orka jobba måste man förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

I pensionsuppgörelsen finns förslag på höjningar av garantipensionen. Det är såklart bra, men hur mycket och när är mer oklart. Vänsterpartiet har krävt höjd garantipension i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna, men de har konsekvent sagt nej till det.

Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen aviserat att de helst vill förhandla budgeten med borgerliga partier framöver. Jag tror att den här pensionsuppgörelsen är en försmak av vad som kan komma. Jag hoppas och tror att frågan om pensionerna blir en stor fråga i valrörelsen. Vi behöver tillsammans kraftansamla för att det blir så. Sista ordet är inte sagt.

Jonas Sjöstedt

 

På gång
Söndag 20 januari 18-20:30
Möte med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk. Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Fredag 25 januari kl 18:00
Föredrag av krimonologen Leandro Schclarek Mulinari om ras och etnisk profilering. Plats: Motettens Folkets hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Måndag 28 januari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Inställt!

Söndag 10 februari kl 17
Medlemsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Lördag-söndag 16-17 februari
Valkonferens i Norrköping inför EU-valet 26 maj med val av Vänsterpartiets kandidater i valet och antagande av valplattform.

Söndag 24 februari kl 17
Årsmöte i Vänsterpartiet klubblokal på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 25 februari kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Lördag-söndag 23-24 mars
Vänsterpartiet Skånes årsskonferens. Plats: Järnåkraskolan i Lund.

Måndag 25 mars kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 29 april kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj
Val till EU-parlamentet.

Måndag 27 maj kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 juni kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 30 september kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 25 november kl 16:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Budgetmöte. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 16 december kl 18:00
Kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 11 september 2022
Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook