Jonas brev om pensionsöverenskommelsen

Jonas Sjöstedt om pensionsuppgörelsen

14 december 2017

 

 

 

 

 

Hej,
Det är många som i dag vaknar upp till en ny verklighet. Den nya pensionsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna ä
r nu klar och bland annat ska pensionsåldern höjas. Idag kan man gå i pension vid 61 års ålder, med det nya förslaget höjs den åldern till 64. Den akuta frågan infinner sig: vad ska hända med alla de som inte orkar ända fram?

Kommunalare orkar idag jobba i snitt fram tills de är 63 och den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken ligger på 61-62 år. Med lägsta ålder för pension vid 64 riskerar många arbetare att drabbas hårt. Framför allt gäller det kvinnor med låga inkomster. Det är en grupp i Sverige vars medellivslängd inte ökar. Där har ojämlikheten redan tagit ut sitt pris.

Det är hundratusentals svenskar som omedelbart berörs av beslutet. Men partierna i uppgörelsen har inte haft någon öppen diskussion med medborgare, fackförbund och pensionärsorganisationer. Istället har de haft slutna förhandlingar.

Vi tycker självklart att de som vill och kan arbeta längre ska få göra det, men i andra änden av reformen måste man göra det möjligt för dem som inte gör det. För att fler ska orka jobba måste man förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

I pensionsuppgörelsen finns förslag på höjningar av garantipensionen. Det är såklart bra, men hur mycket och när är mer oklart. Vänsterpartiet har krävt höjd garantipension i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna, men de har konsekvent sagt nej till det.

Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen aviserat att de helst vill förhandla budgeten med borgerliga partier framöver. Jag tror att den här pensionsuppgörelsen är en försmak av vad som kan komma. Jag hoppas och tror att frågan om pensionerna blir en stor fråga i valrörelsen. Vi behöver tillsammans kraftansamla för att det blir så. Sista ordet är inte sagt.

Jonas Sjöstedt

 

På gång

Onsdag 21 november kl 18:30

Träff för nya och gamla medlemmar i klubblokalen på Vikingavägen 4 i Eslöv.

Måndag 26 november kl 18:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder om budget 2019 i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Måndag 17 december kl 15:00

Kommunfullmäktige i Eslöv sammanträder i Medborgarhusets A-sal. Mötet sänds live på eslov.se.

Söndag 26 maj 2019

Val till EU-parlamentet.

Söndag 11 september 2022

Val till riksdagen, Region Skåne och kommunen.

Följ oss på Facebook